O projektu Noc divadel / European Theatre Night

Noc divadel 2013 – poprvé v ČR

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se rozhodl zapojit do mezinárodního projektu European Theatre Night a uspořádat v České republice první ročník Noci divadel v roce 2013. Cílem projektu je české veřejnosti nabídnout srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory - například Noc literatury či Muzejní noc. Projekt má potenciál zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény i české divadlo jako takové v povědomí diváků. Zapojení v evropském projektu může být také příslibem zajímavé spolupráce do budoucna. 


Poprvé v roce 2013 otevřela také česká divadla své prostory a během dopoledních, večerních a nočních hodin připravila pro diváky různorodý program: představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí a mnoho dalších nejen divadelních zážitků.


První Noci divadel v ČR se zúčastnilo přes 80 souborů z 25 českých a moravských měst. Účast překonala 40 000 návštěvníků. Stejně jako v dalších zemích i v ČR proběhl v 19.00 společný potlesk, který se rozlehl všemi scénami. Institut umění – Divadelní ústav jako organizátor akce otevřel informační středisko k pražskému programu ve svém sídle v Celetné ulici 17 v Praze 1. 

www.idu.cz


European Theatre Night

Komponovaný večer European Theatre Night se koná každoročně třetí listopadovou sobotu ve více než desítce evropských zemí. Počátky této divadelní slavnosti můžeme hledat v Chorvatsku. Zakladatelem projektu je Dětské divadlo Dubrava, které společně s Divadlem Šibenik uvedlo debutovou Noc Kazališta dne 25. října 2008. Bylo odehráno 6 divadelních her, které doplnil nespočet doprovodných programů, přičemž se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků. Již o rok později se pod záštitou Ministerstva kultury odehrál druhý ročník, ovšem již na národní úrovni. První celorepubliková chorvatská Noc Kazališta proběhla 21. listopadu 2009, zúčastnilo se jí celkem 43 chorvatských divadel z 21 měst. Bylo odehráno 85 her a proběhlo 55 nejrůznějších doprovodných programů. Účast dosáhla téměř 30 000 návštěvníků.


V roce 2010 míří akce poprvé za hranice Chorvatska a mění svůj název na European Theatre Night. Dětské divadlo Dubrava spustilo nové webové stránky evropského projektu: www.europeantheatrenight.com, které jsou centrálním informačním místem pro všechny zúčastněné země. První European Theatre Night proběhla kromě Chorvatska také v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře a na Slovensku. Koordinátorem Noci divadiel na Slovensku je Divadelní ústav Bratislava. V prvním roce se zapojilo 26 divadel s více než 40 produkcemi. Koordinátorem v Bosně a Hercegovině je Bosenské Národní divadlo (Zenica), kde se zapojilo 33 souborů ze 17 měst. Černá Hora se připojila do projektu až na poslední chvíli, a proto se zapojilo pouze Národní divadlo, které za tento večer navštívilo více než 1000 lidí.

Rok 2011 přinesl velké rozšíření počtu zapojených zemí, samozřejmě i zvýšení povědomí veřejnosti o této akci. Zúčastnilo se sedm zemí: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko a Rakousko. Rakouský koordinátor IG Kultur a IG Freie Theaterarbeit z Vídně zapojil celkem 6 rakouských měst, v nichž svůj program představilo 32 divadel. Koordinátorem ve Slovinsku je Gledališče Glej z Lublaně, který zorganizoval akci v 7 městech. V Srbsku se koordinace ujal Network Media z Bělehradu a akce proběhla ve 21 divadlech z 20 srbských měst.

V roce 2012 se kromě Chorvatska konala European Theatre Night také na Slovensku, ve Slovinsku, v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé Hoře a v Maďarsku. Celkem v 87 evropských městech bylo odehráno přes 230 představení.

European Theatre Night proběhla v roce 2013 opět v Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku, Rakousku, Bosně a Hercegovině a na Slovensku. Svou premiéru si prožili divadelníci v Belgii, České republice a také v Bulharsku. 


logo_idu_b.png
EUTN2.jpg
mk.jpg
STÁTNÍ FOND KULTURY.jpg
Praha.jpg
DPP.jpg
create.jpg
kultura2.jpg
automat.jpg
a2.jpg
instinkt.jpg
ExpresFM.jpg
Mradio.jpg
sazava.jpg
color_2.jpg
kulturisimo.jpg
divadlo.jpg
Rok české hudby.jpg
Co kdy v Praze.jpg
Kam po česku.jpg
proti šedi.jpg
kult.jpg